NGO: Bomen over bomen

Als de natuur langzaam aan zijn winterslaap begint, vervalt de IVN Natuurgidsen opleiding ook in een periode van rust. Na een knallend begin, met iedere twee weken een les is het nu een stuk rustiger. Het was dan ook fijn om afgelopen dinsdag weer naar Heeswijk-Dinther te gaan voor een nieuwe theorieles.

Adoptiegebied

In het begin van de les kregen we te horen dat we vanaf het begin van het nieuwe jaar zullen gaan beginnen met de adoptiegebieden. Het is de bedoeling dat we een jaar lang de ontwikkeling van de natuur in een bepaald gebied gaan volgen. Gedurende vier seizoenen zullen we met onze mentorgroep regelmatig een bezoek brengen aan het gebied, zodat we het terrein van binnen en van buiten leren kennen. Tevens ben ik van plan om ook veel in het gebied te gaan fotograferen, zodat ik ook een aantal mooie foto’s van het gebied en de soortenrijkdom kan delen.

Daarnaast moeten dat we een eindpresentatie verzorgen. De vorm van deze eindpresentatie moet zowel leerzaam zijn, als praktisch bruikbaar zijn. Hierbij kun je denken aan een natuurpad, een set werkbladen, een folder, fietsroute of tentoonstelling. Deze presentatie mag betrekking hebben op het onderzoeksgebied, maar dat is niet noodzakelijk.

Na de uitleg kregen we even de ruimte om met de mentorgroep alvast wat ideeën te bespreken. Ik wil er op dit moment nog niet al te veel over zeggen, maar we twijfelen nog over twee gebieden. Binnenkort organiseren we twee speed dates met de kandidaat-gebieden om ze wat beter te leren kennen en een gefundeerde keuze te kunnen maken. Ook hebben we al een idee over het eindproject, maar hierover zal ik waarschijnlijk niets loslaten tot de presentatie.

Bomen over bomen

Na de introductie over de adoptiegebieden gingen we verder met de les. De rest van de les ging over bomen, en dan met name over de winterse variant, dus zonder de bladeren. Over de bladeren hebben we het dan ook al genoeg gehad in het vorige blok.

We kregen een tak van een paardenkastanje en deze moesten we zo goed mogelijk natekenen. Hierbij ging het natuurlijk niet om de artistieke vaardigheden, maar om op een andere manier naar de tak te kijken. Wat zie je allemaal? Wat zijn de bijzonderheden? Hetgeen mij hierbij opviel waren de duidelijke bladlidtekens met de vaatbundelpunten en het ringlidteken. Verder natuurlijk de grote eindknop, de zijknoppen en de lenticellen. De lenticellen, of schorsporiën zijn kleine openingen in het hout waardoor uitwisseling van gassen met de buitenlucht kan plaatsvinden. Het zijn dus als het ware kleine ademhalingsopeningen.

Het tekenen van een tak is een oefening in kijken.
Het tekenen van een tak is een oefening in kijken.

Na deze praktijkoefening gingen we verder over de theorie, die weer goed aansloot bij onze excursie in het bomenpark van afgelopen zondag. Hoe kun je bomen herkennen zonder bladeren? Wat zijn de kenmerken waar je dan op moet letten? Zo kun je onder andere kijken naar de schors, de knoppen of de algehele uitstraling van de boom. Als je deze verschillende elementen samenvoegt kun je vaak al vrij nauwkeurig bomen determineren zonder dat je maar een enkel blad hebt bekeken.

We leerden ook over de binnenkant van de boom en de verschillende onderdelen van de stam. En passant kwam ik er achter dat ik in mijn vorige verslag de fout heb gemaakt dat ik het had over de bast van de boom, terwijl ik eigenlijk de schors bedoelde. We blijven leren.

Uitleg over de opbouw van een boomstam.
Uitleg over de opbouw van een boomstam.
Huiswerk

Aan het einde van de les kregen we ook nog huiswerk mee. Hierover zal ik in mijn volgende blog vertellen.

Geef een reactie