100 soorten challenge

Wat doe je als je weet dat je voor je werk te maken zal krijgen met vogels kijken? Juist. Dan ga je zelf eens onderzoeken wat dat precies inhoudt…

De merel was de eerste soort die ik dit jaar waarnam in mijn eigen tuin.

Een nieuwe website

Ik wist al een tijdje dat we naast natuurfotografie.nl een nieuwe website zouden lanceren: vogelskijken.nl. En ik had al het idee dat ik daar op de één of andere manier mee te maken zou gaan krijgen. Maar mijn kennis van vogels en vogels kijken was niet voldoende om inhoudelijk te kunnen meepraten over deze onderwerpen.

Dus besloot ik aan het begin van 2022 dat ik mijn kennis over dit onderwerp moest vergroten. En om dat voor elkaar te krijgen stelde ik mezelf tot doel om in één jaar honderd vogelsoorten waar te nemen.

In Nederland broeden iets meer dan 250 soorten vogels, maar met alle trekvogels erbij die niet in in ons land broeden kun je jaarlijks in Nederland tussen de 300 en 350 vogelsoorten waarnemen. 100 vogelsoorten leek me dus wel een haalbaar aantal.

Een goed begin

Het begin van de challenge ging goed. Met een oude verrekijker die ik had geleend van mijn ouders ging ik op pad. Alleen al in de tuin had ik binnen de kortste keren een tiental vogelsoorten te pakken. Van huismus en koolmees, tot houtduif en kauw. En met een rondje om het dorp had ik al snel een hoop van het laaghangend fruit aan mijn jaarlijstje toegevoegd.

De kauw is waarschijnlijk de vogel die ik het afgelopen jaar het meest heb gezien.

In het bos hoorde ik het gekwetter van de putters. In de sloot stonden de blauwe reiger en de grote zilverreiger gebroederlijk langs elkaar. In de velden zaten de holenduiven verscholen tussen de houtduiven. En in de kerktoren van ons dorp broedt al jaren een paartje slechtvalken.

Ik kocht een betere verrekijker. Ik leerde de zang van de meest algemene soorten langzaamaan beter kennen. In de lente kwamen steeds meer vogels terug uit hun overwinteringsgebieden. Op een gegeven moment waren het er zoveel dat ik de vele roepjes en zangriedeltjes met geen mogelijkheid meer uit elkaar kon houden.

Een snelle schets in het veld van een (voor mij) onbekende vogel die ik in het bos zag. Kun je raden welke soort ik ben tegengekomen?

In mei nam mijn werkgever me mee naar een vogelgebiedje in Nijkerk waar ik in één keer veertien nieuwe soorten aan mijn lijst kon toevoegen. Soorten die ik in Noord-Brabant nog nooit tegen ben gekomen: kleine plevier, grutto, tureluur, rosse pijlstaart en dwergmeeuw.

Vakantie in Luxemburg

Binnen de kortste keren stond mijn jaarlijst rond de tachtig soorten, maar toen stagneerde het. Waar ik ook keek, overal zag ik dezelfde soorten. Tijdens mijn vakantie in Luxemburg zag ik nog een aantal leuke nieuwe soorten, zoals de waterspreeuw en de rode wouw. Maar verder ging het maar heel erg langzaam vooruit.

Deze waterspreeuw zat muisstil achter een informatiebord bij één van de drukste toeristische attracties van Luxemburg.

De laatste loodjes

Eind oktober zat ik vast op 98 vogelsoorten.

En daar bleef ik een maand lang op steken. Ik had al in de planning staan om in de kerstvakantie een dagje naar zee te gaan om de laatste paar soorten te spotten, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Eind november ging ik met een collega voor een lunchwandeling een klein stukje de Arkemeenpolder in en daar zagen we een regenwulp. Nog één soort te gaan. Een week later keerde ik met een paar collega’s terug naar de polder, gewapend met mijn verrekijker. En daar spotte ik in de verte eindelijk mijn 100e soort: De doodgewone smient. Ik was er niet minder blij om.

Een toegift

Een week later ging ik ‘s morgens de hond uitlaten. Gewoon een ronde die ik het afgelopen jaar al tientallen keren met hem heb gelopen. Een ronde waarvan ik precies weet welke vogels ik kan verwachten. Dacht ik…

Dan blijkt dat je zelfs op zo’n standaard rondje nog verrassingen kan tegenkomen.

In één ochtend zag ik 31 vogelsoorten, waarvan drie(!) soorten die ik nog niet eerder had gezien in 2022: De mandarijneend, de koperwiek en de kleine bonte specht.

In mijn notitieboekje hou ik nauwkeurig bij welke soorten ik op mijn wandelingen tegenkom.

Challenge gehaald

Uiteindelijk heb ik het afgelopen jaar 104 verschillende vogelsoorten gezien… Ik bedoel eigenlijk waargenomen. Want ik heb niet alle soorten gezien. Sommige soorten, zoals de koekoek, de tuinfluiter en de bosuil heb ik alleen maar gehoord.

Uiteindelijk is honderd soorten helemaal niet veel. De meeste vogelaars draaien daar hun hand niet voor om. Er zijn zelfs excursies om dat doel in één dag te halen. En nu ik met mijn werkzaamheden voor de website vogelskijken.nl bezig ben merk ik dat ik nog veel moet leren voordat ik mezelf een vogelaar durf te noemen.

Toch was het voor mij een heel leerzaam en mooi jaar. Ik heb enorm veel geleerd over vogels. Van steeds meer vogels begin ik de zang te herkennen. En ik weet steeds beter waarop ik moet letten om de verschillende soorten van elkaar te kunnen onderscheiden. En er zijn heel erg veel vogelsoorten waarvan ik de naam kende, maar die ik nog nooit bewust had gezien. Zoveel prachtige vogels die in Nederland voorkomen, waar ik altijd overheen heb gekeken.

Complete lijst

Ben je benieuwd naar de complete lijst met alle vogelsoorten die ik in 2022 heb gezien? Kijk dan hieronder.

De grote Canadese gans voelt zich goed thuis in Nederland. Ik heb deze soort op veel verschillende plekken gezien.
1AalscholverPhalacrocorax carbo
2BergeendTadorna tadorna
3BlauwborstLuscinia svecica
4Blauwe ReigerArdea cinerea
5BoerenzwaluwHirundo rustica
6Bonte VliegenvangerFicedula hypoleuca
7BoomkleverSitta europaea
8BoomkruiperCerthia brachydactyla
9BosuilStrix aluco
10BrandgansBranta leucopsis
11BuizerdButeo buteo
12Cetti’s ZangerCettia cetti
13DodaarsTachybaptus ruficollis
14DwergmeeuwHydrocoloeus minutus
15EksterPica pica
16FazantPhasianus colchicus
17FuutPodiceps cristatus
18GaaiGarrulus glandarius
19GeelgorsEmberiza citrinella
20Gele KwikstaartMotacilla flava
21GierzwaluwApus apus
22GlanskopPoecile palustris
23GrasmusCurruca communis
24GraspieperAnthus pratensis
25Grauwe GansAnser anser
26Groene SpechtPicus viridis
27GroenlingChloris chloris
28Grote Bonte SpechtDendrocopos major
29Grote Canadese GansBranta canadensis
30Grote ZilverreigerArdea alba
31GruttoLimosa limosa
32HeggenmusPrunella modularis
33HolenduifColumba oenas
34HoutduifColumba palumbus
35HuismusPasser domesticus
36HuiszwaluwCinclus cinclus
37IJsvogelAlcedo atthis
38KauwColoeus monedula
39KeepFringilla montifringilla
40KievitVanellus vanellus
41Kleine Bonte SpechtDryobates minor
42Kleine KarekietAcrocephalus scirpaceus
43Kleine MantelmeeuwLarus fuscus
44Kleine PlevierCharadrius dubius
45KluutRecurvirostra avosetta
46KneuLinaria cannabina
47KnobbelzwaanCygnus olor
48KoekoekCuculus canorus
49KokmeeuwChroicocephalus ridibundus
50KoolmeesParus major
51KoperwiekTurdus iliacus
52KrakeendMareca strepera
53KramsvogelTurdus pilaris
54KuifeendAythya fuligula
55LepelaarPlatalea leucorodia
56MandarijneendAix galericulata
57ManengansChenonetta jubata
58MeerkoetFulica atra
59MerelTurdus merula
60NachtegaalLuscinia megarhynchos
61NijlgansAlopochen aegyptiaca
62NonnetjeMergellus albellus
63OoievaarCiconia ciconia
64PimpelmeesCyanistes caeruleus
65PutterCarduelis carduelis
66RegenwulpNumenius phaeopus
67RietgorsEmberiza schoeniclus
68RietzangerAcrocephalus schoenobaenus
69Rode wouwMilvus milvus
70RoekCorvus frugilegus
71RoodborstErithacus rubecula
72RoodborsttapuitSaxicola rubicola
73Rosse StekelstaartOxyura jamaicensis
74ScholeksterHaematopus ostralegus
75SijsSpinus spinus
76SlechtvalkFalco peregrinus
77SlobeendSpatula clypeata
78SmientMareca penelope
79SnorLocustella luscinioides
80SperwerAccipiter nisus
81SpreeuwSturnus vulgaris
82StaartmeesAegithalos caudatus
83SteenuilAthene noctua
84StormmeeuwLarus canus
85TapuitOenanthe oenanthe
86TjiftjafPhylloscopus collybita
87TorenvalkFalco tinnunculus
88TuinfluiterSylvia borin
89TureluurTringa totanus
90Turkse TortelStreptopelia decaocto
91VeldleeuwerikAlauda arvensis
92VinkFringilla coelebs
93VisdiefSterna hirundo
94WaterhoenGallinula chloropus
95WaterspreeuwCinclus cinclus
96Wilde EendAnas platyrhynchos
97WinterkoningTroglodytes troglodytes
98WintertalingAnas crecca
99Witte KwikstaartMotacilla alba
100ZanglijsterTurdus philomelos
101ZilvermeeuwLarus argentatus
102Zwarte KraaiCorvus corone
103Zwarte RoodstaartPhoenicurus ochruros
104ZwartkopSylvia atricapilla

Geef een reactie